HUMAN INSIGHT

Human Insight Oy tarjoaa työhyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin valmennusta organisaatioille ja yksilöille. Mielessä tapahtuvat asiat vaikuttavat suoraan myös fyysiselle tasolle, siksi tarjoamme myös yksilöllistä valmennusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Human Insight Oy:n perustaja, Virpi Kalevo, on kokenut HR-ammattilainen, joka on työssään nähnyt työhyvinvoinnin merkityksen. Organisaatioiden panostuksesta huolimatta yksi oleellinen komponentti on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, ja se on yksilön kokemus. Samassa työympäristössä jokainen yksilö kokee hyvinvointinsa eri tavalla. Kun tämän ilmiön aikaansaava puuttuva palanen ymmärretään, on sen vaikutus henkiseen hyvinvointiin pysyvä ja perusteellisesti elämää muuttava. 

On aika panostaa entistä voimakkaammin stressin, uupumuksen ja henkisen pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn. Olemme keskittyneet liikaa erilaisiin tekniikoihin ja harjoitteisiin, jotka useimmiten tuovat vain väliaikaisen helpotuksen. Meillä on kuitenkin jo olemassa uusi viitekehys ihmismielen toiminnasta, josta liian harva on tietoinen. Mieli huijaa meitä ja totuus sen toiminnasta on 180˚erilainen kuin miltä se näyttää. Jos sinulla olisi vihdoin oman mielesi käyttöohjeet, etkö haluaisi tutustua niihin?

LUE LISÄÄ

YKSILÖLLINEN HYVINVOINTIVALMENNUS

Valmennan ja konsultoin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta, käyttäen erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja asiakkaan tarpeesta riippuen. Olipa kyseessä henkisen tai fyysisen tason tason haasteet tai terveysongelmat, tärkeää on aina löytää syy oireiden takana. Hyvin usein kehon haasteet saavat alkunsa mielen tasolta.

LUE LISÄÄ YKSILÖLLISESTÄ HYVINVOINTIVALMENNUKSESTA

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Toteutan työhyvinvoinnin ryhmävalmennuksia erilaisille tiimeille ja organisaatioille henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Työhyvinvointiluennot ovat tehokas ja herättelevä tapa tutustuttaa aiheeseen, vaikkapa osana työhyvinvointipäivää. Jo pienetkin oivallukset oman mielen toiminnasta vaikuttavat yleensä positiivisesti jaksamiseen ja yleiseen hyvinvointiin.

LUE LISÄÄ ESIMIESVALMENNUKSESTA JA COACHINGISTA

ESIMIESVALMENNUS JA COACHING

Esimiesvalmennukseni perustuvat ihmismielen toiminnan ymmärtämiseen, sillä mitä paremmin esimies ymmärtää omaa ja muiden toimintaa, sitä joustavammin hän pystyy tiimiään ohjaamaan. Lisäksi tarjoan henkilökohtaista coachingia esimiehille ja johdolle hyödyntäen aivotutkimukseen perustuvaa Brain-Based Coaching -metodia.

LUE LISÄÄ TYÖHYVINVOINTIPALVELUISTA

“We all live in our own thought-created reality. If we don’t think something, it does not enter OUR reality. It doesn’t matter if it’s “there” or not; the only reality we can see and experience is the reality we create via our own thinking.”
– Sydney Banks