HUMAN INSIGHT

Virpi Kalevo, Toimitusjohtaja & Coach

Human Insight Oy tarjoaa työhyvinvoinnin, henkisen hyvinvoinnin ja menestykseen tarvittavan mindsetin valmennusta yrittäjille ja organisaatioille. Lisäksi palveluihin kuuluvat HR-konsultointi kaikissa henkilöstöprosesseissa, uravalmennus ja yrittäjyyteen ohjaaminen sekä muiden valmennusyrittäjien tukeminen oman osaamisen viemisessä verkkoon.

Kaiken asiantuntijatyön tärkein työväline ja työhyvinvoinnin lähde on oma mieli, sen ymmärtämiseen ja siten mielen haasteiden ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa yhtä lailla kuin fyysisen kehon huoltoon. Henkistä kuntoa ja suorituskykyä voi parantaa merkittävästi ja se onkin ymmärretty mm. urheilumaailmassa jo pitkään. Usein emme havahdu mielen kuntoon ennen kuin se alkaa oirehtia mm. jatkuvampana stressin tunteena. Mentaalivalmennus on vihdoin aika ottaa käyttöön laajemmin myös työelämässä, se on keskeinen osa työhyvinvoinnin edistämistä ja mielen koko potentiaalin käyttöönottoa. Uusi ajattelu lisääntyy sitä mukaa kun kuormittava ja itseä rajoittava ajattelu väistyy.

Ihmismielen taustalla toimivat selkeät periaatteet ja pysyvä muutos tapahtuu oivaltamalla kuinka ne näkyvät omassa toiminnassa. Mielemme on täydellisesti rakennettu, emme vain useimmiten osaa käyttää sitä oikein. Jos sinulla olisi vihdoin käyttöohjeet omaan itseesi, etkö haluaisi tutustua niihin?

LUE LISÄÄ

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointipalveluihin kuuluvat työhyvinvoinnin ryhmä- ja esimiesvalmennukset organisaatioille ja erilaisille ryhmille (esim. johtoryhmät, esimiehet, tiimit, verkostot, yrittäjät), työhyvinvointiluennot vaikkapa osana työhyvinvointitapahtumaa, yksilöllinen työhyvinvointivalmennus yrittäjälle sekä HBDI -mittaus arvioimaan erilaisia ajattelutyylejä. 

LUE LISÄÄ

ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN

Esimiestyön ja johtamisen ytimessä on kyky johtaa ja ymmärtää itseään ja sitä kautta muita. Valmennan esimiehiä näkemään mielen ja aivojen toimintaa ja kuinka älyn ja intuition tasapainottaminen on tulevaisuuden kilpailuetu. Lisäksi tarjoan henkilökohtaista coachingia hyödyntämällä Brain-Based Coaching -metodia.

LUE LISÄÄ

HR-PALVELUT

HR-palvelut kattavat neuvonnan ja konsultoinnin erilaisissa henkilöstöasioissa ja -prosesseissa erityisesti silloin kun yrityksellä ei vielä ole omaa HR-asiantuntijaa. Lisäksi palveluihin kuuluvat resilienssivalmennus yrityksen muutostilanteissa sekä henkilökohtainen työllistymistä edistävä valmennus.

LUE LISÄÄ

URA- JA YRITTÄJÄVALMENNUS

Koulutan muita valmennusyrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia oman osaamisen tunnistamisessa ja brändäämisessä, internetmarkkinoinnin toteuttamisessa sekä asiantuntijuuteen perustuvan online-liiketoimintamallin rakentamisessa. Tuen myös palkkatyöstä yrittäjyyteen siirtyviä ja uravalmennus sopii kaikille oman suunnan selkeyttämiseen.

LUE LISÄÄ

“We all live in our own thought-created reality. If we don’t think something, it does not enter OUR reality. It doesn’t matter if it’s “there” or not; the only reality we can see and experience is the reality we create via our own thinking.”
– Sydney Banks