HUMAN INSIGHT

Virpi Kalevo, Toimitusjohtaja & Coach

Human Insight Oy tarjoaa työhyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin valmennusta organisaatioille, yrittäjille ja yksilöille. Mielessä tapahtuvat asiat vaikuttavat suoraan myös fyysiselle tasolle, siksi tarjoamme myös yksilöllistä valmennusta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Palveluihin kuuluu myös muiden valmennusyrittäjien tukeminen oman osaamisen paketoimisessa ja viemisessä verkkoon. 

Kaiken asiantuntijatyön tärkein työväline ja työhyvinvoinnin lähde on oma mieli, sen ymmärtämiseen ja siten mielen haasteiden ennaltaehkäisyyn tulisi panostaa yhtä lailla kuin fyysisen kehon huoltoon. Henkistä kuntoa ja suorituskykyä voi parantaa merkittävästi, ja se onkin ymmärretty mm. urheilumaailmassa jo pitkään. Usein emme havahdu mielen kuntoon ennen kuin se alkaa oirehtia mm. jatkuvampana stressin tunteena, johtaen myöhemmin usein myös fyysisiin oireisiin. Mentaalivalmennus on vihdoin aika ottaa käyttöön laajemmin myös työelämässä, se on keskeinen osa työhyvinvoinnin edistämistä ja mielen koko potentiaalin käyttöönottoa. Uusi ajattelu lisääntyy sitä mukaa kun kuormittava ja itseä rajoittava ajattelu väistyy.

Ihmismielen taustalla toimivat selkeät periaatteet, joista hyvin harva on vielä tietoinen. Olemme liikaa fokusoineet erilaisiin tekniikoihin ja harjoituksiin, kun todellisuudessa pysyvä muutos tapahtuu oivaltamalla kuinka oma mieli toimii. Mielemme on täydellisesti rakennettu, emme vain useimmiten osaa käyttää sitä oikein. Jos sinulla olisi vihdoin käyttöohjeet omaan itseesi, etkö haluaisi tutustua niihin?

LUE LISÄÄ

ORGANISAATIOILLE

Toteutan työhyvinvoinnin ryhmä- ja esimiesvalmennuksia (esim. johtoryhmät, esimiehet, tiimit), työhyvinvointiluentoja vaikkapa osana työhyvinvointipäivää sekä HBDI -mittauksia arvioimaan erilaisia ajattelutyylejä. Esimiesten ja johdon jaksaminen ja hyvinvointi ovat keskeisiä asioita koko organisaatiolle, siihen tarjoan myös henkilökohtaista coachingia hyödyntämällä mm. Brain-Based Coaching -metodia.

LUE LISÄÄ TYÖHYVINVOINTIPALVELUISTA

YRITTÄJILLE & TULEVILLE YRITTÄJILLE

Tuen yrittäjiä ja yrittäjyyteen valmistautuvia yrittäjyyden henkisten haasteiden ennaltaehkäisyssä sekä niistä ylipääsemisessä. Tämän lisäksi koulutan muita valmennusyrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia oman osaamisen tunnistamisessa ja brändäämisessä, internetmarkkinoinnin toteuttamisessa sekä asiantuntijuuteen perustuvan online -liiketoimintamallin rakentamisessa.

LUE LISÄÄ YRITTÄJÄVALMENNUKSESTA

YKSITYISASIAKKAILLE

Valmennan ja konsultoin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta, käyttäen erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja asiakkaan tarpeista riippuen. Tärkeää on löytää syy oireiden takana, olipa kyse fyysisen tai henkisen tason haasteista. Mielen hyvinvointi näkyy suoraan fyysisessä hyvinvoinnissa, niinpä monia asioita pystyy tasapainottamaan ja ennaltaehkäisemään kiinnittämällä huomiota mielen jaksamiseen ja mm. stressiin. 

LUE LISÄÄ YKSILÖLLISESTÄ HYVINVOINTIVALMENNUKSESTA

“We all live in our own thought-created reality. If we don’t think something, it does not enter OUR reality. It doesn’t matter if it’s “there” or not; the only reality we can see and experience is the reality we create via our own thinking.”
– Sydney Banks