Three Principles

THREE PRINCIPLES – MIELEN TOIMINNAN PERIAATTEET

Ihmismielen toiminta on alue, jonka periaatteisiin ja lainalaisuuksiin on pyritty löytämään selitystä jo pitkään. Psykologiassa on tieteenalana yli 100 eri suuntausta, jotka kaikki pyrkivät selittämään mielen ja ihmisen käyttäytymisen logiikkaa. Yhtenäistä näkemystä ei edelleenkään ole. Jos yksiselitteinen periaate olisi olemassa, ymmärtäisimme paljon paremmin, miksi voimme nykyaikana henkisesti niin huonosti, siitäkin huolimatta, että ulkoisesti näyttää siltä että elämämme, ainakin länsimaissa, on rikkaampaa kuin koskaan aiemmin. Stressi, uupumus, burnoutit, masennus ja erilaiset muut ahdistustilat ovat entistä yleisempiä, eikä työkaluja henkisen hyvinvoinnin tasapainoon tunnu löytyvän mistään.

MIELEN TOIMINNALLA ON SELKEÄT PERIAATTEET

Hyvät uutiset tulevat tässä: mielen toiminnan taustalla on selkeät periaatteet, ne ovat nyt kaikkien saatavilla ja niiden ymmärtäminen kääntää täysin uskomukset siitä, mistä henkinen hyvinvointi (tai pahoinvointi) johtuu. Kuten minkä tahansa asian suhteen, mitä paremmin ymmärrät miten jokin toimii, sitä paremmin ja tehokkaammin osaat sitä käyttää. Mikä voisikaan olla arvokkaampaa kuin ymmärtää miten oma mieleni toimii, joka hetki, ja mistä syntyvät kokemus ja tunteet?

Saatat kysyä, että mikäli nämä periaatteet todellakin ovat olemassa, miksi emme ole kuulleet niistä aiemmin? Se on hyvä kysymys ja ensimmäinen asia, jota itsekin aikoinaan ihmettelin. Tässä on kyseessä valtava periaatteellinen muutos nykyuskomukseen nähden, kyseessä on täysin uusi viitekehys ihmisen toiminnasta. Historiasta tiedetään, että kaikkien massiivisten muutosten kohdalla kestää aikansa ennen kuin niistä tulee uusi normi. Oli aika, jolloin ihmiset luulivat auringon kiertävän kuuta eikä päinvastoin. Kesti yli 100 vuotta ja tarvittiin paljon sinnikästä työtä, ennen kuin vanha käsitys murtui. Samanlaisia esimerkkejä löytyy ihmiskunnan historiasta paljon ja nyt ollaan ihmismielen toiminnan osalta samanlaisen murroksen edessä.

AJATUS AIHEUTTAA TUNTEEN, EI ULKOPUOLINEN MAAILMA

Henkisen pahoinvoinnin aiheuttaja on viaton väärinkäsitys: luulemme pahan olon, stressin, negatiivisten tunteiden johtuvan olosuhteista, työstä, muista ihmisistä, asioista ulkopuolellamme. Tämä on kuitenkin täysin päinvastoin; tunteemme ja sitä kautta kokemuksemme syntyvät 100 %:sti vain ja ainoastaan omasta ajattelustamme eli sisältä käsin. Tunnemme joka hetki oman ajattelumme ja näin ajattelumme laatu määrittää elämämme laadun. Niin yksinkertaista mutta samalla vaikeaa, sillä mielemme huijaa meitä uskomaan, että tunteemme aiheutuvat ulkopuolisista asioista.

Kun ymmärrämme, etteivät ulkopuoliset asiat eli maailma tuolla ulkona aiheuta meille tunnetiloja, ei ole myöskään välttämättä tarvetta pyrkiä muuttamaan tai poistamaan asioita. Riittää, että ymmärtää oman ajattelun roolin tässä yhtälössä. Tällöin ymmärtää oman vastuunsa, eikä voi enää syyttää ulkopuolisia tekijöitä omasta huonosta olostaan.

Ajattelun roolin oivaltaminen vie jo pitkälle, mutta se on vasta yhtälön yksi tekijä. Tarvitaan myös ymmärrystä tietoisuuden roolista sekä kaiken elämän taustalla olevasta älykkyydestä. 

THREE PRINCIPLES

Mielen toiminnan periaatteista käytetään nimeä Three Principles (3P) taustalla olevien kolmen lainalaisuuden mukaan. Nämä lainalaisuudet ovat Thought, Consciousness ja Mind. Ne voisi suomentaa vaikkapa Ajattelu, Tietoisuus ja Mieli. Niiden sisältöä avaan tarkemmin valmennuksissa ja coachingissa siten, että jokainen pystyy itse oivaltamaan kuinka nämä periaatteet toimivat omassa elämässä, olipa niistä tietoinen tai ei. Kuten minkä tahansa periaatteen kohdalla (esim. painovoiman), on paljon helpompi toimia kun ymmärtää taustalla toimivat tekijät. Kyseessä ei siis ole mikään uusi tekniikka tai metodi (kuten mm. mindfulness ja NLP ovat), vaan taustalla toimivien periaatteiden ymmärtäminen. Ne selittävät, miksi tietyt metodit saattavat joskus toisilla ihmisillä toimia, ne myös selittävät miksi osan kohdalla metodeista ei ole apua. 

Mielen toiminnan periaatteita (Three Principles) on maailmalla valmennettu jo yli 40 vuotta, niin yrityksissä, urheiluseuroissa, mielenterveystyössä, kouluissa, vankiloissa kuin muussakin terapiatyössä. Nyt vihdoin se on myös jalkautumassa Suomeen ja ensimmäiset valmentajat on koulutettu. Aiheesta on jo saatavilla paljon kirjoja ja muuta materiaalia. Löydät sivun alalaidasta muutamia itse hyödyllisiksi kokemiani videoita, kirjoja ja www-sivuja. 

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

KIRJALLISUUTTA

  • Sydney Banks: The Missing Link
  • Sydney Banks: The Enlightened Gardener
  • Michael Neill: The Inside-Out Revolution
  • Robin Charbit, Ken Manning, Sandra Krot: Invisible Power – Insight Principles at Work
  • Mara Gleason: One Thought Changes Everything
  • Dicken Bettinger & Natasha Swerdloff: Coming Home – Uncovering the Foundations of Psychological Well-Being