Työhyvinvointi

Työhyvinvointipalveluihin kuuluvat työhyvinvoinnin ryhmävalmennukset organisaatioille ja erilaisille ryhmille, työhyvinvointiluennot, resilienssivalmennus sekä HBDI (Hermann Brain Dominance Instrument) arviointi, jolla mitataan ajattelutyyliä. Kaikkien valmennusten ja koulutusten ytimessä on mielen toimintaperiaatteiden ymmärtäminen.

TYÖHYVINVOINNIN RYHMÄ- JA ESIMIESVALMENNUKSET

Ryhmävalmennuksia voidaan toteuttaa kaikentyyppisille ryhmille jotka haluavat kehittää omaa työhyvinvointiaan ja ymmärtää mielen toimintaa henkisen hyvinvoinnin ja resilienssin kehittämiseksi. Valmennuksen tavoitteena on saada koko ryhmälle/tiimille sama ymmärrys aiheesta jolloin valmennuksen jälkeen muutos ryhmän toimintatavoissa on mahdollinen. Ryhmävalmennukset ovat tehokkain tapa koko työyhteisön työhyvinvoinnin lisäämiseksi, työhyvinvointi on nimittäin jokaisen henkilökohtaisella vastuulla. Ryhmän voima on myös valtava ymmärryksen jatkokäsittelyssä. Kyseessä ei nimittäin ole “one time shot” – kun ymmärrys mielen toiminnasta avautuu, se syvenee koko loppuelämän ja saman ymmärryksen jakavat pystyvät sparraamaan toisiaan.

Esimerkkejä toteutusmuodoista (kesto 1/2 pv – 3 pv, tarpeesta riippuen):

 • Esimiesvalmennukset
 • Johtoryhmävalmennukset
 • Valmennukset tietylle ryhmälle organisaatiossa, esim. tuotekehitystiimille, myyntitiimille, HR-tiimille, avainhenkilöille
 • Valmennukset muille ryhmille, mm. yrittäjille

Laajempiin ryhmävalmennuksiin (mm. esimiesvalmennukset) sisältyy myös yleensä kaksi henkilökohtaista tapaamista kunkin osallistujan kanssa. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi että jokainen osallistuja oivaltaa syvemmällä, henkilökohtaisella tasolla mistä on kyse. Kyseessä ei nimittäin ole perinteinen valmennus vaan oivaltamalla oppiminen. Henkilökohtainen oivallus on ainoa tapa pysyvään muutokseen.

Esimerkkejä valmennusten teemoista:

 • Työhyvinvointia mielen toimintaa ymmärtämällä
 • Henkisen suorituskyvyn kehittäminen organisaatiossa
 • Innovoinnin ja luovuuden lisääminen 
 • Resilienssi organisaatiossa – miten sitä lisätään?
 • Muutosjohtaminen – kuinka sen saa onnistumaan?
 • Stressin todellinen syy ja siitä vapautuminen
 • Tasapaino työn ja perhe-elämän välillä
 • Läsnäolo ja aito kuunteleminen – avain kommunikaation onnistumiseen
 • Stressitön yrittäjyys on mahdollista

Teema voidaan aina räätälöidä ryhmän tai organisaation ajankohtaisen tarpeen mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä vaikkei juuri sopivaa teemaa löytyisikään, mieli vaikuttaa kaikkialla missä on ihmisiä joten se voidaan aiheena istuttaa moneen yhteyteen.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>
microphone1

TYÖHYVINVOINTILUENNOT

Työhyvinvointiluentoja voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin, niin koko henkilöstön virkistyspäiviin kuin pienempien ryhmien kehittymis- ja tiimiytymispäiviin. Luennon kesto on yleensä 1,5 – 2 h ja se on hyvä tapa tutustua yleisellä tasolla mielen toiminnan periaatteisiin. Luento toimii hyvänä lähtölaukauksena kyseenalaistamaan omaa ajattelua ja toimintatapoja ja voi jo lyhyessä ajassa oivalluttaa näkemään tiettyjä väärinymmärryksiä omaan mieleen liittyen.

Luennon teema räätälöidään tarpeen mukaan, tässä muutamia esimerkkejä aiheista:

 • Stressi ei synny olosuhteista – myyttejä stressistä ja miten siitä voi vapautua
 • Mielen toiminnan ymmärtämisestä tukea työhyvinvointiin
 • Mielen käyttöohjeet – mitä jokaisen tulisi tietää omasta ajattelustaan
 • Innovointi ja uusi ajattelu – miten sitä voi tehostaa
 • Henkinen kunto työssä – sitä voidaan kehittää!
 • Mistä luovuus syntyy?
 • Kuinka saada käyttöön mielen koko kapasiteetti
 • Työhyvinvointi on yksilön kokemus – mitä organisaatio voi tehdä?
 • Ajattelun näkymätön vaikutus (työ)hyvinvointiin
 • Mieli ja aivot – mikä on niiden yhteys?

Katso myös yllä ryhmävalmennusten esimerkkiteemoja, niistä voi myös tehdä lyhyemmän tietoiskun. Kysy rohkeasti lisää tai kerro mikä on ajankohtaista teidän organisaationne kannalta ja mistä haluaisitte kuulla lisää.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>

RESILIENSSIVALMENNUS MUUTOSTILANTEESSA

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksessa ja siksi muutos- ja palautumiskyky on ratkaiseva tekijä yrityksen menestymisessä ja henkilöstön jaksamisessa. Muutoskykyä voidaan vahvistaa jo ennen suuria muutoksia, tai organisaatio voidaan saada nopeammin jaloilleen muutosten jälkeen. Valmennukseni keskittyy resilienssin eli muutos- ja palautumiskyvyn vahvistamiseen ymmärtämällä oman mielen toimintaa, ja miten aina vain yksi ainoa asia on palautusmiskyvyn tiellä. 

Valmennus voidaan toteuttaa koko organisaatiolle tai pienemmille osille / tiimeille. Lue lisää resilienssivalmennuksesta tästä.

Esimiehille suunnatusta resilienssivalmennuksesta löydät lisätietoja kohdasta Esimiestyön kehittäminen. 

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous >>
resilienssi

HBDI AJATTELUTYYLIEN MITTAUS

Viestintä ja vuorovaikutus ovat keskeisiä asioita työhyvinvoinnissa ja työtyytyväisyydessä. Moni vuorovaikutukseen liittyvä haaste (niin työssä kuin sen ulkopuolellakin) johtuu yksinkertaisesti siitä, että ajattelemme jokainen eri tavalla ja elämme erilaisissa todellisuuksissa. Luonnollisestikin oma tapamme ajatella tuntuu ainoalta oikealta, koska se on meidän realiteettimme.

HBDI (Hermann Brain Dominance Instrument) on työkalu, jonka avulla ajattelutyylimme tehdään näkyväksi. Työkalu perustuu aivotutkimukseen, eikä se monen muun markkinoilla olevan testin tapaan ole persoonallisuustesti. Se näyttää yksinkertaisesti ja selkeästi sen, mihin suuntaan ajattelumme lähtee luontaisesti suuntautumaan. Osa meistä ajattelee aina faktojen ja analyysien kautta, osa tunteiden ja sosiaalisten suhteiden kautta, osa huomaa yksityiskohdat, toinen haluaa maalata suuria linjoja. Jos emme ymmärrä erilaisuutta ja sen syitä, kommunikaatio on haasteellista ja voi epäonnistua.

Ajattelutyylien esilletuominen on erityisen hyödyllistä mm. näissä tilanteissa:

 • Uuden ryhmän tiimiytyminen
 • Tiimillä on uusi esimies
 • Tiimin jäsenten välinen kommunikointihaaste
 • Viestintähaasteet yleisemmin

HBDI -arviointi on ostettavissa erikseen ja se voidaan tehdä myös osana laajempaa hyvinvointivalmennusta; se on hyvä startti osoittamaan, kuinka erilaista ajattelua tiimin sisällä voi olla ja kuinka jo sen tiedostaminen helpottaa vuorovaikutusta.

Arviointiin kuuluu netin kautta täytettävä kysely ja henkilökohtainen palaute. Arviointi on mahdollista toteuttaa joko vain yhdelle henkilölle, parille (esim. kun kyseessä kahden henkilön välinen viestintähaaste) tai tiimille. Jos kyseessä on pari- tai tiimiarvio, pakettiin kuuluu aina pari- tai tiimipalaute ja tarvittaessa työstämme yhdessä tarkemmat toimenpiteet arvion pohjalta.

Katso lisätietoja HBDI:sta täältä.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS >>