Työhyvinvointi

Työhyvinvointipalveluihin kuuluvat työhyvinvoinnin ryhmävalmennukset ja esimiesvalmennukset organisaatioille ja erilaisille ryhmille, työhyvinvointiluennot, yksilöllinen työhyvinvointivalmennus yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle sekä HBDI (Hermann Brain Dominance Instrument) mittaus. Kaikkien valmennusten ja koulutusten ytimessä on mielen toiminnan ymmärtäminen sekä mielen ja aivojen yhteistyö.

TYÖHYVINVOINNIN RYHMÄ- JA ESIMIESVALMENNUKSET

Ryhmävalmennuksia voidaan toteuttaa kaikentyyppisille ryhmille jotka haluavat kehittää omaa työhyvinvointiaan ja ymmärtää mielen toimintaa henkisen hyvinvoinnin ja resilienssin kehittämiseksi. Valmennuksen tavoitteena on saada koko ryhmälle/tiimille sama ymmärrys aiheesta jolloin valmennuksen jälkeen muutos ryhmän toimintatavoissa on mahdollinen. Ryhmävalmennukset ovat tehokkain tapa koko työyhteisön työhyvinvoinnin lisäämiseksi, työhyvinvointi on nimittäin jokaisen henkilökohtaisella vastuulla. Ryhmän voima on myös valtava ymmärryksen jatkokäsittelyssä. Kyseessä ei nimittäin ole “one time shot” – kun ymmärrys mielen toiminnasta avautuu, se syvenee koko loppuelämän ja saman ymmärryksen jakavat pystyvät sparraamaan toisiaan.

Esimerkkejä toteutusmuodoista (kesto 1/2 pv – 3 pv, tarpeesta riippuen):

 • Esimiesvalmennukset
 • Johtoryhmävalmennukset
 • Valmennukset tietylle ryhmälle organisaatiossa, esim. tuotekehitystiimille, myyntitiimille, HR-tiimille, avainhenkilöille
 • Valmennukset muille ryhmille, mm. yrittäjille

Laajempiin ryhmävalmennuksiin (mm. esimiesvalmennukset) sisältyy myös yleensä kaksi henkilökohtaista tapaamista kunkin osallistujan kanssa. Tämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi että jokainen osallistuja oivaltaa syvemmällä, henkilökohtaisella tasolla mistä on kyse. Kyseessä ei nimittäin ole perinteinen valmennus vaan oivaltamalla oppiminen. Henkilökohtainen oivallus on ainoa tapa pysyvään muutokseen.

Esimerkkejä valmennusten teemoista:

 • Työhyvinvointia mielen toimintaa ymmärtämällä
 • Henkisen suorituskyvyn kehittäminen organisaatiossa
 • Innovoinnin ja luovuuden lisääminen 
 • Resilienssi organisaatiossa – miten sitä lisätään?
 • Muutosjohtaminen – kuinka sen saa onnistumaan?
 • Stressin todellinen syy ja siitä vapautuminen
 • Tasapaino työn ja perhe-elämän välillä
 • Läsnäolo ja aito kuunteleminen – avain kommunikaation onnistumiseen
 • Stressitön yrittäjyys on mahdollista

Teema voidaan aina räätälöidä ryhmän tai organisaation ajankohtaisen tarpeen mukaisesti. Ota rohkeasti yhteyttä vaikkei juuri sopivaa teemaa löytyisikään, mieli vaikuttaa kaikkialla missä on ihmisiä joten se voidaan aiheena istuttaa moneen yhteyteen.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS
microphone1

TYÖHYVINVOINTILUENNOT

Työhyvinvointiluentoja voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin, niin koko henkilöstön virkistyspäiviin kuin pienempien ryhmien kehittymis- ja tiimiytymispäiviin. Luennon kesto on yleensä 1,5 – 2 h ja se on hyvä tapa tutustua yleisellä tasolla mielen toiminnan periaatteisiin. Luento toimii hyvänä lähtölaukauksena kyseenalaistamaan omaa ajattelua ja toimintatapoja ja voi jo lyhyessä ajassa oivalluttaa näkemään tiettyjä väärinymmärryksiä omaan mieleen liittyen.

Luennon teema räätälöidään tarpeen mukaan, tässä muutamia esimerkkejä aiheista:

 • Stressi ei synny olosuhteista – myyttejä stressistä ja miten siitä voi vapautua
 • Mielen toiminnan ymmärtämisestä tukea työhyvinvointiin
 • Mielen käyttöohjeet – mitä jokaisen tulisi tietää omasta ajattelustaan
 • Innovointi ja uusi ajattelu – miten sitä voi tehostaa
 • Henkinen kunto työssä – sitä voidaan kehittää!
 • Mistä luovuus syntyy?
 • Kuinka saada käyttöön mielen koko kapasiteetti
 • Työhyvinvointi on yksilön kokemus – mitä organisaatio voi tehdä?
 • Ajattelun näkymätön vaikutus (työ)hyvinvointiin
 • Mieli ja aivot – mikä on niiden yhteys?

Katso myös yllä ryhmävalmennusten esimerkkiteemoja, niistä voi myös tehdä lyhyemmän tietoiskun. Kysy rohkeasti lisää tai kerro mikä on ajankohtaista teidän organisaationne kannalta ja mistä haluaisitte kuulla lisää.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS

YRITTÄJÄN TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS

Yrittäjän menestymisen edellytys sekä myös suurin este on oma mieli. Yrittäjälle työ on enemmän kuin työtä, se seuraa helposti kaikkialle ja yrittäjä asettaa itselleen helposti paljon paineita. Sitkeys ja epäonnistumisista nouseminen ovat yrittäjälle tärkeitä taitoja.

Henkilökohtainen työhyvinvointivalmennus on yksilöllisyytensä vuoksi usein tehokkain tapa lisätä jaksamista ja henkistä hyvinvointia ja on suunnattu erityisesti jo yrittäjinä toimiville (kts. jäljempänä aloittavan yrittäjän valmennus). Oman mielen toiminnan ymmärtäminen edesauttaa ja ennaltaehkäisee uupumista, lisää palautumiskykyä ja antaa eväitä löytää uusia ratkaisuja tilanteisiin. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkeminen ja ideointi lisääntyy kun kuormittava ajattelu antaa sille tilaa. Vuoristorata kuuluu yrittäjän elämään, ratkaisevaa on se miten sen kanssa oppii toimimaan ja miten hyvin ymmärtää oman mielen olevan kaiken takana.

Yksilövalmennuksen sisältö ja kesto rakentuu aina yksilöllisesti, tarpeen mukaan. Tyypillisiä teemoja ovat mm. seuraavat:

 • Itsensä johtaminen yrittäjänä
 • Stressi, uupumus, oma jaksaminen
 • Parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
 • Oman resilienssin ja tasapainon lisääminen, joustavuus ja nopeampi palautuminen vastoinkäymisistä
 • Aivojen hyvinvointi: millaisia fyysiä rajoitteita meillä on ja miten varmistamme jaksamisen
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen parantaminen
 • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
 • Innovointi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen

Ennen valmennusprosessin aloittamista varmistan aina että coaching on sopiva ratkaisu tilanteeseesi ja että olen valmentajana sinulle sopiva. Sparraus on mahdollista tehdä myös videoneuvottelun avulla. Suosittelen yleensä minimissään 3 kuukauden valmennusohjelmaa, jossa tavataan kahden viikon välein. Jotta saisit paremmin kuvaa siitä mistä on kyse, varaa 30 minuutin maksuton kartoitus niin jutellaan!

Varaa 30 minuutin kartoitus niin kerron lisää!
mind
askeleet hiekassa pieni

YRITTÄJÄN MIELI JA HYVINVOINTI – Uuden tai aloittavan yrittäjän valmennus

Yrittäjyyden aloittamiseen on tarjolla paljon käytännön koulutusta siitä miten tehdään hyvä liiketoimintasuunnitelma ja markkinointisuunnitelma, miten valitaan oikea yhtiömuoto ja hoidetaan kirjanpito yms., mutta vähemmälle jää kaikkein tärkein – yrittäjyyden henkinen puoli. Erityisesti silloin kun siirrytään työntekijän roolista yrittäjäksi, on ero valtava. Yrittäjä lähteekin usein matkaan valtavan inspiraation ja innostuksen saattelemana mutta saattaa matkan varrella törmätä siihen ettei kaikki sujukaan niin kuin oli ajatellut. Niissä hetkissä ratkaistaan yrittäjän menestys.

Mitä paremmin yrittäjä ymmärtää oman mielensä toimintaa, sitä paremmin hän osaa varautua mielensä tuomiin haasteisiin ja on valmiimpi kohtaamaan yrittäjyyden vuoristoradan. Yrittäjyys on parhaimmillaan ihanaa, antoisaa ja tapa toteuttaa itseään. Ja samalla se on haastavaa, vastuullista ja täynnä yllätyksiä.  Omakohtaisten kokemusten ja oppien kautta haluan tukea aloittavia ja uusia yrittäjiä saamaan mahdollisimmat hyvät eväät omalle polulleen. Usein sanotaan että mindset on 50 % yrittäjyydestä mutta minä väitän sen olevan vähintäänkin 80 %. Kaikki mitä yrittäjänä teet on lopulta kiinni mielestäsi!

Ohjelman sisältö:

Viikko 1: Yrittäjän mieli ja sen toiminnan ymmärtäminen

Mielen toiminnan ymmärtäminen yrittäjän menestyksen ja hyvinvoinnin perustana. Yrittäjyyden erityispiirteet ja haasteet mielen kannalta. Mielen toiminnan periaatteet pähkinänkuoressa. Mistä kokemus ja tunteet oikeasti syntyvät. Menestys ja hyvinvointi on meihin sisäänrakennettuna.

Viikko 2: Miten mieli huijaa meitä

Mieli, aivot ja alitajunta. Ajattelun rooli elämässä ja terveydessä. Aivojen rajoitteita. Alitajunnan merkitys – uskomusten voima. Miten ajattelu vaikuttaa kehoomme. Ajattelumme ei ole totta. Erilliset todellisuudet ja todellisuuden illuusio. Ihmissuhteet, kommunikaatio ja konfliktit.

Viikko 3: Stressi, tasapaino ja resilienssi (palautumiskyky)

Väärinymmärretty stressi. Stressi ei poistu olosuhteita muuttamalla.  Stressin todellinen syy. Psykologinen immuunijärjestelmä ja palautuminen. Mieli-keho yhteys.  Terve mieli ja keho. Yrittäjyyden tukeminen omilla valinnoilla  (ajankäyttö, ravinto, lepo, liikkuminen, uni).

Viikko 4: Ongelmanratkaisu, luovuus ja uudet ideat

Mitä tehdä kun on jumissa. Luovuuden ja uusien ratkaisujen lähde. Sisäinen GPS. Päätöksenteko – älyllä vai intuitiolla? Mitä on menestys. Orgaaninen yrittäjyys.

Lisäksi saat bonuksena Yrittäjän Mindset e-kirjasen johon olen koonnut kaikki tärkeimmät asiat ja johon voit palata aina uudestaan kun siltä tuntuu.

Ohjelma toteutetaan neljänä 60 minuutin sparrauksena videoneuvottelun välityksellä. 

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

HBDI AJATTELUTYYLIEN MITTAUS

Moni vuorovaikutukseen liittyvä haaste (niin työssä kuin sen ulkopuolellakin) johtuu yksinkertaisesti siitä että emme ymmärrä että jokainen ihminen ajattelee eri tavalla ja elämme erilaisissa todellisuuksissa. Luonnollisestikin oma tapamme ajatella tuntuu ainoalta oikealta koska se on meidän realiteettimme.

HBDI (Hermann Brain Dominance Instrument) on työkalu jonka avulla ajattelutyylimme tehdään näkyväksi. Työkalu perustuu aivotutkimukseen ja se ei ole persoonallisuustesti vaan näyttää yksinkertaisesti sen mihin suuntaan ajattelumme lähtee yleensä suuntautumaan. Osa meistä ajattelee aina faktojen ja analyysien kautta, osa tunteiden ja sosiaalisten suhteiden kautta, osa huomaa yksityiskohdat, toinen haluaa maalata suuria linjoja. Jos emme ymmärrä erilaisuutta ja sen syitä, kommunikaatio on haasteellista ja voi epäonnistua.

Ajattelutyylien esilletuominen on erityisen hyödyllistä mm. näissä tilanteissa:

 • Uuden ryhmän tiimiytyminen
 • Tiimillä on uusi esimies
 • Tiimin jäsenten välinen kommunikointihaaste
 • Viestintähaasteet yleisemmin

HBDI -arviointi on ostettavissa erikseen ja se voidaan tehdä myös osana laajempaa hyvinvointivalmennusta; se on hyvä startti osoittamaan kuinka erilaista ajattelua tiimin sisällä on ja kuinka jo sen tiedostaminen helpottaa vuorovaikutusta.

Arviointiin kuuluu netin kautta täytettävä kysely ja henkilökohtainen palaute. Arviointi on mahdollista toteuttaa vain yhdelle henkilölle, parille (esim. kun kyseessä kahden henkilön välinen viestintähaaste) tai tiimille. Jos kyseessä on pari- tai tiimiarvio, pakettiin kuuluu aina pari- tai tiimipalaute ja tarvittaessa työstämme yhdessä tarkemmat toimenpiteet arvion pohjalta.

Katso lisätietoja HBDI:sta täältä.

KYSY LISÄTIETOJA TAI PYYDÄ TARJOUS