Ura- ja yrittäjävalmennus

Itselle mielekkään uran ja työn löytyminen on yksi elämän tärkeimmistä asioista. Uskon vahvasti siihen että jokaiselle on olemassa työ jossa omien vahvuuksien, luontaisten taipumusten sekä mielenkiinnon kohteiden hyödyntäminen on mahdollista. Toisille se löytyy palkkatyössä, toisille yrittäjyys on ainoa oikea vaihtoehto itsensä toteuttamiseen. Joillekin oma kutsumus voi olla selvää nuoresta asti, joillekin se kirkastuu vasta työ- ja elämänkokemuksen myötä. Jos oma ala on jo löytynyt ja sitä toteuttaa asiantuntijayrittäjänä, on tärkeää osata tunnistaa, paketoida ja markkinoida oma ainutlaatuinen osaamisensa. Asiantuntijayrittäjiä tuen myös oman osaamisen viemisessä laajemmille markkinoille internetiä hyödyntäen. Yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia tuen myös lyhyempikestoisilla sparrauksilla: joskus riittää 45 minuuttia siihen että pääsee solmukohdasta eteenpäin ja näkee asiat uudessa valossa.

COACH GOES ONLINE – VALMENNUS TOIMIVALLE VALMENNUS- JA ASIANTUNTIJAYRITTÄJÄLLE

Tuen muita valmentajia ja asiantuntijayrittäjiä sekä sellaisiksi aikovia selkeyttämään omaa osaamistaan ja palveluaan, brändäämään sen ja rakentamaan liiketoimintamallin jolla toimintaa voi viedä vahvemmin verkkoon. Näin toiminta on mahdollista laajentaa myös kansainväliseksi ja paikkariippumattomaksi. Toimivan markkinointi- ja myyntikanavan rakentaminen on elinehto jokaiselle yrittäjälle ja valmennuskokonaisuuden aikana rakennetaan myös online coaching -liiketoimintamalliin soveltuva sales funnel. 

Lue lisää Coach goes Online -valmennuksesta täältä.

Varaa maksuton kartoitus >>
online coaching
Your Purpose Unleashed

YOUR PURPOSE UNLEASHED – YRITTÄJÄVALMENNUS ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE

Jos olet jo päättänyt että yrittäjyys on sinulle seuraava askel, haluan tukea sinua saamaan mahdollisimman hyvä alun yrittäjän taipaleellesi. Tähän tarjoan ainutlaatuisen valmennuksen yrittäjyyden henkisistä osa-alueista sekä konkreettisista työkaluista oman osaamisen brändäämiseksi, valmennusohjelman rakentamiseksi sekä markkinointikanavan rakentamiseksi verkkoon. Ns. online coaching on maailmalla edelleen kasvava bisnes ja vähintäänkin loistava lisä kenen tahansa valmentajan palveluvalikoimaan.

Tuen erityisesti pitkään liike-elämässä työskennelleitä, asiantuntija – ja valmennusyrittäjiksi ryhtyviä ihmisiä toteuttamaan unelmaansa. Yrittäjyys eroaa palkkatyöstä monin tavoin ja mitä paremmin eroista on tietoinen, sitä paremmin yrittäjyyden erilaiseen luonteeseen osaa varautua.

Your Purpose Unleashed -valmennuksen kokonaiskesto on 16 viikkoa ja se koostuu seuraavista osista:

Viikko 1: Yrittäjyyden erityispiirteet ja yrittäjän mieli

Mikä muuttuu siirryttäessä palkkatyöstä yrittäjyyteen. Yrittäjyyden erityispiirteet ja haasteet mielen kannalta. Mielen toiminnan periaatteet pähkinänkuoressa ja miksi niiden ymmärrys on olennaista yrittäjyyteen valmistautuessa.

Viikko 2: Stressi, jaksaminen ja palautumiskyky

Väärinymmärretty stressi ja stressin todellinen syy. Psykologinen immuunijärjestelmä ja palautuminen.  Yrittäjän ajankäyttö. Yrittäjyyden tukeminen omilla valinnoilla (ravinto, lepo, liikkuminen, uni). Aivojen hyvinvointi.

Viikko 3: Ongelmanratkaisu, joustavuus ja uudet ideat

Mitä tehdä kun asiat eivät menekään suunnitellusti.  Luovuuden ja uusien ratkaisujen lähde. Päätöksenteko – älyllä vai intuitiolla?  Orgaaninen yrittäjyys.

Viikko 4: Käytännön askeleet yrittäjäksi ryhtymisessä

Yritysidea. Yritysmuodot. Perustamistoimet. Liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjän vastuut. Kirjanpidon järjestäminen. Auttavat tahot.

Viikot 5-16: Coach goes Online

Ensimmäisen neljän viikon jälkeen siirrymme oman osaamisen ja kohderyhmän kartoittamiseen, brändäämiseen ja liiketoimintamallin rakentamiseen, tarkemman sisällön löydät täältä.

Jos koet että tämä olisi juuri sitä mitä tarvitset oman yrittäjyytesi starttaamiseen, varaa aika maksuttomaan 45 minuutin kartoitukseen. Siinä käymme läpi tilanteesi, kerron lisää ja katsotaan voisinko auttaa!

Varaa maksuton kartoitus >>

URAVALMENNUS

Uravalmennus omien vahvuuksien selkeyttämiseksi on aina yksilöllisesti räätälöity kokonaisuus sinun tarpeisiisi pohjautuen. Jokaisen olisi hyvä ajoittain pysähtyä miettimään mihin suuntaan haluaa seuraavaksi urallaan mennä ja ovatko omat taidot ja intressit mahdollisesti muuttuneet. Nykyisin onkin jo paljon yleisempää että elämän aikana on useampi eri ammatti ja työ. 

Tyypillisiä uravalmennuksen aiheita ovat esim.:
Omien uratavoitteiden kirkastaminen. Oman osaamisen ja elämäntehtävän selkeyttäminen. Oman osaamisen esiintuominen. Hakemuksen ja CV:n tekeminen. Haastatteluun valmistautuminen. Yrittäjyys uravaihtoehtona.

Kysy lisätietoja!
career coaching
sparraus

TÄSMÄSPARRAUS YRITTÄJÄLLE JA YRITTÄJÄKSI AIKOVALLE

Aina ei tarvita pitkiä prosesseja tai valmennusohjelmia. Joskus riittää että saa sparrata hetken ulkopuolisen ihmisen kanssa jolloin syntyy tila oivallukselle ja ratkaisulle jolla pääsee askeleen eteenpäin. Ihminen jää herkästi kiinni omaan ajatteluunsa, pyörittää samoja ajatuskuvioita eikä löydä ulospääsyä. Tämä voi käydä niin yrittäjyyden eri vaiheissa kuin yrittäjyyttä suunnitellessakin. Meissä kuitenkin on aina olemassa ratkaisu, myös niinä hetkinä kun ei näytä siltä. Tuon ratkaisun esillesaamiseksi tarvitaan usein vain peili eli toinen ihminen.

Hyviä täsmäsparrauksen aiheita voivat olla vaikkapa:

  • oman fokuksen löytäminen
  • bisnekseen liittyvä ongelma, esim. mihin suuntaan lähteä seuraavaksi
  • muuhun päätöksentekoon tai valintatilanteeseen liittyvä haaste
  • johtamiseen liittyvä haaste
  • oman bisnesidean ja tarkoituksen selkeyttäminen

Sparraukseen soveltuu oikeastaan lähes millainen tahansa “jumitilanne”, josta ei huomaa pääsevänsä mihinkään. Huomioithan kuitenkin että sparraus eli ole konsultointia eli coachina en tuota ratkaisua puolestasi (vaikka saatan mielipiteeni tuodakin esille). Sparrauksen ideana on se että ratkaisu löytyy sinusta. Riippuen haasteesta, aina ei välttämättä synny maailmaamullistavaa oivallusta mutta yleensä vähintään jonkinlainen selkeytyminen ja seuraava askelmerkki jolla mennä eteenpäin.

Jos kyseessä on pidempään jatkunut työhyvinvointiin/jaksamiseen liittyvä haaste, suosittelen pidempää prosessia jossa päästään lähemmin katsomaan sitä mikä stressin todella aiheuttaa. Katso lisää täältä.

Varaa täsmäsparraus tästä >>