Valmentaja

MINUSTA

Olen Virpi Kalevo ja olen iloinen että olet löytänyt sivuilleni. Toivon että löydät täältä oivalluksia ja voin tukea sinua ja/tai organisaatiotasi näkemään asioita eri tavalla. Lyhyesti kiteytettynä olen asioiden ja uskomusten kyseenalaistaja, uteliaasti elämään ja  sen ilmiöihin suhtautuva sekä loogisuutta asioista hakeva ihminen, huumoria ja hauskuutta unohtamatta. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni, mielen toiminnan lisäksi olen kiinnostunut mielen ja kehon yhteydestä, erityisesti siitä kuinka ajattelulla, mielellä ja itsensä toteuttamisella on keskeinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. 

Niin kauan kuin muistan, olen ollut kiinnostunut ihmismielestä ja ihmisen käyttäytymisestä. Psykologia on aina kiehtonut mutta löysin itseni kuitenkin kaupalliselta alalta, kiinnostus ihmisiin vei siellä henkilöstöasioiden pariin. Yli 15 vuoden ajan työskentelin erilaisten ihmisten, kulttuurien ja monipuolisten HR-prosessien parissa. Näin työssäni konkreettisesti sen miten eri tavalla ihmiset reagoivat samoihin olosuhteisiin, toiset uupuvat ja toiset voivat hyvin. Työhyvinvoinnin eteen tehdään nykyisin paljon asioita mutta silläkin on rajansa: vaikka ulkoisia asioita kuinka pyrkisi paikkaamaan, yksilön rooli on ratkaiseva. Oman lisänsä haasteisiin tuo vielä se, että muutos on jatkuvaa ja koko ajan pitäisi pystyä innovoimaan ja löytämään uusia tapoja tehdä asioita. Kun ihminen on jatkuvassa kiireessä ja stressissä, ei uudelle ajattelulle tahdo kuitenkaan jäädä tilaa. Suuri merkitys hyvinvoinnille on myös sillä kokeeko ihminen olevansa itselle mielekkäässä työssä.

Kun muutamia vuosia sitten tutustuin mielen toiminnan periaatteisiin (Three Principles), palaset alkoivat loksahdella kohdilleen. Muistan edelleen ensireaktioni: “Miksei kukaan ole kertonut tätä minulle aikaisemmin?” Olin tutustunut moniinkin eri suuntauksiin, lukenut läksyni mindfullnessista, NLP:stä, positiivisesta psykologiasta, erilaisista tavoista hallita stressiä yms. mutta mikään ei tuntunut siltikään selittävän kaikkea tai saavan aikaan pysyvää muutosta. Kun aloin nähdä mielen toiminnan periaatteita yhä syvemmin omassa elämässäni, minulta, ikuiselta stressaajalta ja multitaskaajalta, katosi krooninen stressi ja huoli tulevasta. Tämä tapahtui monen asian summana, mutta erityisesti siksi että aloin nähdä oman roolini tunteideni aiheuttajana (olosuhteet ja muut ihmiset eivät aiheutakaan tunteitani kuten olin luullut). Oivalsin myös että en ole pelkästään ajattelija; pystyn tarkkailemaan omaa ajatteluani joten olen jotain paljon suurempaa ja pystyn näkemään että tuota ajattelua ei tarvitse ottaa niin kovin vakavasti. Ja mikä parasta; kun turha, kuormittava ajattelu alkoi tippua pois, alkoi tulla tilaa luovuudelle ja uudelle ajattelulle!

Omat oivallukset veivät minut yrittäjyyden polulle ja huomasin pian että haluan tukea myös muita yrittäjiä ja yrittäjäksi haluavia onnistumaan ja voittamaan mielen haasteet. Yrittäjyyden vuoristorataa on vaikea ymmärtää jollei ole itse siinä samassa kyydissä. Suomessa on todella paljon osaamista ja viimeisin intohimoni liittyykin siihen että haluan murtaa vanhaa mindsetiä ja auttaa suomalaisia yrittäjiä laajentamaan markkinoitaan nettiä hyödyntäen. Koko maailma on auki ja mahdollisuuksia lukemattomia!

KOKEMUS

Olen toiminut monipuolisissa HR-tehtävissä vuodesta 1998 alkaen. Olen nähnyt koko HR-kentän ja ollut vastuussa koko HR-toiminnosta sekä ollut luomassa HR -osastoa alusta asti. Viimeisimmät 8 vuotta vedin kansainvälisen tytäryhtiön HR-osastoa ja minulla oli ilo työskennellä esimiestehtävissä.

Olen työskennellyt sekä tuotekehitysympäristössä että myyntiorganisaatioissa, niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin yrityksissä. Kokemusta on myös johtoryhmätyöskentelystä. Tunnen hyvin työelämän haasteet ja millaisia vaatimuksia se asettaa. Etsin vuosia työkaluja joilla olisin voinut edesauttaa työuupumusta ja stressiä organisaatiossa, kuitenkin samalla ymmärtäen että tiettyjä asioita ei työelämässä voi muuttaa ja kaikki lähtee yksilöstä.

Kun törmäsin mielen toiminnan taustalla toimiviin periaatteisiin, oli päivänselvää että tässä se nyt on, näitä asioita erityisesti työelämä tarvitsee kipeämmin kuin koskaan. Omakohtainen kokemus osoitti että tämä toimii ja tässä ovat kaikki vastaukset joita olen kaivannut. Niinpä lähdin opiskelemaan aihetta syvällisemmin ja nyt haluan omalta osaltani auttaa yksilöitä ja organisaatioita voimaan paremmin ja vapautumaan oman mielen rajoituksista.

Tarkemmat tiedot kokemuksestani ja koulutuksestani löydät LinkedIn -profiilistani

OSAAMINEN

HR-OSAAMINEN
Esimiesten ja johdon coaching ja kehittäminen, työhyvinvointi, rekrytoinnit, perehdyttäminen, koulutus, työsuhdeasiat ja työlainsäädäntö, talent management, kehityskeskustelut, muut HR-prosessit. Sydäntä lähellä ovat aina olleet erityisesti työhyvinvointi, esimiesten sparraus ja coaching sekä rekrytoinnit.

COACHING
Olen sparrannut ja coachannut niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin organisaation eri tasoilla ja eri kulttuureissa, lukuisissa eri tilanteissa. Coaching on ihmisten välistä vuorovaikutusta parhaimmillaan ja sen seurauksena syntyy aina jotain uutta jota ei osattu ollenkaan odottaa. Olen Results Trained Coach, lähestymistavassani hyödynnän mm. aivotutkimuksen löydöksiä, mutta ennen kaikkea keskitymme mielen toimintaan.

VALMENTAMINEN JA KOULUTTAMINEN
Olen kouluttanut ja valmentanut niin esimiehiä kuin asiantuntijoitakin ja tottunut esiintymään. Erityisen antoisina koen intensiiviset ryhmävalmennukset joissa päästään sukeltamaan pintaa syvemmälle. Ryhmän voima on suuri ja ihmiset oppivat toistensa oivalluksista.

ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
Oma kokemukseni esimiehenä on tuonut arvokasta ymmärrystä johtamisen haasteista ja jatkuvasti muuttuvista odotuksista. Tiimin jäsenten erilaisuus ja erilaisuuden hyödyntäminen uusien ideoiden tuottamisessa on yksi keskeisistä asioista valmennuksissani. Kokemukseni johtoryhmätyöskentelystä antaa myös ymmärrystä ylimmän johdon vastuista ja tarvittavasta tuesta.

KANSAINVÄLINEN KOKEMUS JA MINDSET
Olen työskennellyt suurimman osan urastani kansainvälisissä yrityksissä ja oppinut toimimaan sujuvasti erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa. Vuosien saatossa englannin kielestä on tullut lähes kuin toinen kotimainen ja minulle olikin luontevaa lähteä laajentamaan toimintaani myös kansainväliseen suuntaan. Haluankin rohkaista myös muita tekemään samaa, meillä on todella hyvä kielitaito ja kaikki mahdollisuudet viedä osaamista muuallekin.

KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI
Uteliaisuuteni on ajanut minut opiskelemaan erilaisia asioita liittyen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opiskelen jatkuvasti lisää mielen ja kehon yhteydestä, aivotutkimuksesta, ravinnon vaikutuksesta, täydentävistä tavoista hoitaa ihmistä jne. Laaja-alainen näkymykseni hyvinvoinnista auttaa myös asiakkaitani näkemään mielen ja kehon viisauden; mikä tahansa oire on viisas viesti siitä että jotain on syytä muuttaa. 

VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN
Koen että oma erityinen kykyni on tunnistaa toisen ihmisen vahvuudet ja saada hänet itse oivaltamaan mihin hänen osaamisensa sekä luontaiset intressinsä parhaiten soveltuvat. Olen haastatellut elämäni aikana tuhansia ihmisiä sekä tunnistanut potentiaaleja etenemään organisaation sisällä. Tämä on luonut varsin vahvan kyvyn sparrata ihmistä itseään näkemään missä hän on parhaimmillaan ja missä hän voi toteuttaa itseään, olipa se työntekijän tai yrittäjän roolissa!

IT-OSAAMINEN
Olen aina tarttunut rohkeasti uusiin IT-järjestelmiin ja osallistunut lukuisten HR-järjestelmäprojektien toteutuksiin. Looginen puoli minussa pitää uusien työkalujen opettelusta ja itsensä haastamisesta. Olen myös yrittäjänä opetellut lukuisia uusia työkaluja liiketoimintani viemiseksi verkkoon ja haluan jakaa tuota tietämystä myös muille yrittäjille. Kaikki on opittavissa, tärkeintä on motivaatio ja että joku näyttää miten asiat tehdään ensimmäistä kertaa!

KOULUTUS

Kauppatieteiden maisteri (Organisaatiot ja johtaminen) 1999
HR Executive Program 2008
HBDI Certified 2015
Psykokinesiologi 2015

Three Principles Facilitator 2016
Yrittäjän ammattitutkinto 2016
Results Certified Coach (Brain-based Coaching) 2017
TSHHom. (Klassinen homeopaatti) 2018