Valmentaja

MINUSTA

Olen Virpi Kalevo ja olen iloinen, että olet löytänyt sivuilleni. Toivon, että löydät täältä oivalluksia ja voin tukea sinua ja/tai organisaatiotasi voimaan paremmin ja näkemään asioita eri tavalla. Lyhyesti kiteytettynä olen asioiden ja uskomusten kyseenalaistaja, uteliaasti elämään ja sen ilmiöihin suhtautuva sekä loogisuutta asioista hakeva ihminen, huumoria ja iloa unohtamatta. Kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni, mielen toiminnan lisäksi olen kiinnostunut mielen ja kehon yhteydestä, erityisesti siitä kuinka ajattelulla, mielellä ja itsensä toteuttamisella on keskeinen vaikutus terveyteemme ja hyvinvointiimme. 

Niin kauan kuin muistan, olen ollut kiinnostunut ihmismielestä ja ihmisen käyttäytymisestä. Psykologia on aina kiehtonut minua, mutta löysin itseni kuitenkin kaupalliselta alalta, siellä kiinnostus ihmisiin vei kuitenkin henkilöstöasioiden pariin. Yli 17 vuoden ajan työskentelin erilaisten ihmisten, kulttuurien ja monipuolisten HR-prosessien parissa. Näin työssäni konkreettisesti sen, miten eri tavalla ihmiset reagoivat samoihin olosuhteisiin, toiset uupuvat ja toiset voivat hyvin. Työhyvinvoinnin eteen tehdään nykyisin paljon asioita, mutta silläkin on rajansa: vaikka ulkoisia asioita kuinka pyrkisi paikkaamaan, yksilön rooli on ratkaiseva. Oman lisänsä haasteisiin tuo vielä se, että muutos on jatkuvaa ja koko ajan pitäisi pystyä innovoimaan ja löytämään uusia tapoja tehdä asioita. Kun ihminen on jatkuvassa kiireessä ja stressissä, ei uudelle ajattelulle tahdo kuitenkaan jäädä tilaa. Suuri merkitys hyvinvoinnille on myös sillä, kokeeko ihminen olevansa itselle mielekkäässä ja merkityksellisessä työssä.

Kun muutamia vuosia sitten tutustuin mielen toiminnan periaatteisiin (Three Principles), palaset alkoivat loksahdella kohdilleen. Muistan edelleen ensireaktioni: “Miksei kukaan ole kertonut tätä minulle aikaisemmin?” Olin tutustunut moniinkin eri suuntauksiin, lukenut läksyni mindfullnessista, NLP:stä, positiivisesta psykologiasta, erilaisista tavoista hallita stressiä yms., mutta mikään ei tuntunut siltikään selittävän kaikkea tai saavan aikaan pysyvää muutosta. Kun aloin nähdä mielen toiminnan periaatteita yhä syvemmin omassa elämässäni, minulta, ikuiselta stressaajalta ja multitaskaajalta, katosi krooninen stressi ja huoli tulevasta. Tämä tapahtui monen asian summana, mutta erityisesti siksi, että aloin nähdä oman roolini tunteideni aiheuttajana (olosuhteet ja muut ihmiset eivät aiheutakaan tunteitani kuten olin luullut!). Oivalsin myös, että en ole pelkästään ajattelija; pystyn tarkkailemaan omaa ajatteluani, joten olen jotain paljon suurempaa! Sama oivallus auttoi myös näkemään, ettei minun tarvitse ottaa ajatteluani niin kovin vakavasti. Ja mikä parasta; kun turha, kuormittava ajattelu alkoi tippua pois, alkoi tulla tilaa luovuudelle ja uudelle ajattelulle!

Mielen ja kehon välinen yhteys alkoi kirkastua minulle niin omien kokemusten kuin lisäopintojen kautta. Emme voi suoraan nähdä ajatteluamme, mutta kehomme reagoi siihen jatkuvasti ja viestii oireillaan. Nykylääketiede näkee vielä harvoin suoraa yhteyttä mielen ja kehon välillä, vaikkakin stressin vaikutus terveyteen on jo tunnistettu. Monet muut luonnonlääketieteen järjestelmät, kuten homeopatia ja kiinalainen lääketiede, huomioivat ihmisen kokonaisuutena ja pyrkivät hoitamaan sairastumisen syytä, ei pelkkiä oireita. Omakohtainen paraneminen homeopaattisen hoidon kautta ajoi minua hakemaan lisää tietoa ja avasi minulle täysin uuden maailman. Maailman, jota kohtaan olin ollut epäilevä, mutta joka pohjautuukin selkeisiin periaatteisiin ja luonnon lakeihin. 

KOKEMUS

Toimin monipuolisissa HR-tehtävissä lähes 17 vuoden ajan. Olen nähnyt HR-kentän kokonaisuudessaan, ollut vastuussa koko HR-toiminnosta sekä luonut HR -osaston alusta asti. Palkkatyössä ollessani vedin viimeisimmät 8 vuotta kansainvälisen tytäryhtiön HR-osastoa ja minulla oli myös ilo työskennellä esimiestehtävissä.

Olen työskennellyt sekä tuotekehitysympäristössä että myyntiorganisaatioissa, niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin yrityksissä. Kokemusta on myös johtoryhmätyöskentelystä. Tunnen hyvin työelämän haasteet ja millaisia vaatimuksia se asettaa. Etsin vuosia työkaluja, joilla olisin voinut ennaltaehkäistä työuupumusta ja stressiä organisaatiossa, kuitenkin samalla ymmärtäen, että tiettyjä asioita ei työelämässä voi muuttaa. Kaikki lähtee lopulta yksilöstä.

Kun törmäsin mielen toiminnan taustalla toimiviin periaatteisiin, oli päivänselvää että tässä se nyt on, näitä asioita erityisesti työelämä tarvitsee kipeämmin kuin koskaan. Omakohtainen kokemus osoitti, että tämä toimii ja että tässä ovat kaikki vastaukset, joita olen kaivannut. Niinpä lähdin opiskelemaan aihetta syvällisemmin ja nyt haluan omalta osaltani auttaa yksilöitä ja organisaatioita voimaan paremmin ja ennaltaehkäisemään uupumusta.

Samanaikaisesti on jatkuvasti lisääntynyt halu auttaa kaikkia niitä, jotka kamppailevat hyvinvointinsa kanssa tai haluavat ennaltaehkäisevästi huolehtia jaksamisestaan ja terveydestään. Tämän vuoksi teen myös henkilökohtaista hyvinvointivalmennusta sekä 3P-mentorointia. 

Tarkemmat tiedot kokemuksestani ja koulutuksestani löydät LinkedIn -profiilistani

OSAAMINEN

HR-OSAAMINEN
HR:n kenttä on laaja ja siihen kuuluvat mm. esimiesten ja johdon coaching ja kehittäminen, työhyvinvointi, rekrytoinnit, perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen, työsuhdeasiat ja työlainsäädäntö, talent management ja kehityskeskustelut. Minulle HR-osaaminen tarkoittaa lisäksi kykyä ymmärtää erilaisia ihmisiä, löytää heidän vahvuutensa ja paikkansa organisaatiossa sekä tukea heidän kehitystään. 

COACHING
Olen sparrannut ja coachannut niin esimiehiä kuin työntekijöitäkin organisaation eri tasoilla ja eri kulttuureissa. Coaching on ihmisten välistä vuorovaikutusta parhaimmillaan ja sen seurauksena syntyy lähes aina jotain uutta ja odottamatonta. Olen Results Certified Coach, lähestymistavassani hyödynnän mm. aivotutkimuksen löydöksiä, mutta ennen kaikkea keskitymme mielen toimintaan.

VALMENTAMINEN JA KOULUTTAMINEN
Olen kouluttanut ja valmentanut niin esimiehiä kuin asiantuntijoitakin ja tottunut esiintymään. Erityisen antoisina koen intensiiviset ryhmävalmennukset, joissa päästään sukeltamaan pintaa syvemmälle. Ryhmän voima on suuri ja ihmiset oppivat toistensa oivalluksista.

ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
Oma kokemukseni esimiehenä on tuonut arvokasta ymmärrystä johtamisen haasteista ja jatkuvasti muuttuvista odotuksista. Tiimin jäsenten erilaisuus ja erilaisuuden hyödyntäminen uusien ideoiden tuottamisessa on yksi keskeisistä asioista valmennuksissani. Kokemukseni johtoryhmätyöskentelystä antaa myös ymmärrystä ylimmän johdon vastuista ja tarvittavasta tuesta.

KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI
Uteliaisuuteni on ajanut minut opiskelemaan erilaisia asioita liittyen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opiskelen jatkuvasti lisää mielen ja kehon yhteydestä, ravinnon vaikutuksesta, täydentävistä tavoista hoitaa ihmistä jne. Laaja-alainen näkymykseni hyvinvoinnista auttaa myös asiakkaitani näkemään mielen ja kehon viisauden; mikä tahansa oire on viisas viesti siitä, että jotain on syytä muuttaa. 

IHMISMIELEN TOIMINNAN YMMÄRRYS
Syvä oivallus ihmismielen luonteesta ravisteli omaa maailmaani ja muutti sen suunnan. Valmentaja voi valmentaa muita aina vain siitä käsin, millä tasolla hänen oma ymmärryksensä on. Näen elämän täysin eri tavalla kuin vielä viisi vuotta sitten, ja nyt kun ymmärrys ja tietoisuus ovat auenneet, on mahdotonta mennä enää taaksepäin. Haluan auttaa muita katsomaan samaan suuntaan ja näkemään, että olemme niin paljon enemmän kuin ajattelun kautta luotu käsitys itsestämme.

VAHVUUKSIEN TUNNISTAMINEN
Koen, että oma erityinen kykyni on tunnistaa toisen ihmisen vahvuudet ja saada hänet itse oivaltamaan, mihin hänen osaamisensa sekä luontaiset intressinsä parhaiten soveltuvat. Olen haastatellut elämäni aikana tuhansia ihmisiä sekä tunnistanut potentiaaleja etenemään organisaation sisällä. Tämä on luonut kyvyn sparrata ihmistä itseään näkemään, missä hän on parhaimmillaan ja miten hän voisi toteuttaa itseään. Merkityksellisyyden tunne on hyvinvoinnin keskeinen tekijä, ei siis ole toissijaista mitä päivittäin työksesi teet.

KOULUTUS

Kauppatieteiden maisteri (Organisaatiot ja johtaminen) 1999
HR Executive Program 2008
HBDI Certified 2015
Psykokinesiologi 2015

Three Principles Facilitator 2016
Yrittäjän ammattitutkinto 2016
Results Certified Coach (Brain-based Coaching) 2017
TSHHom. 2018