Yrittäjävalmennus

Itselle mielekkään uran ja työn löytyminen on yksi elämän tärkeimmistä asioista. Uskon vahvasti siihen, että jokaiselle on olemassa työ, jossa omien vahvuuksien, luontaisten taipumusten sekä mielenkiinnon kohteiden hyödyntäminen on mahdollista. Monelle se voi tarkoittaa yrittäjäksi ryhtymistä. Haluan tukea yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia omalla polullaan, olipa kyse käytännön tekemisestä (kuten oman osaamisen paketoimisesta ja viemisestä verkkoon), henkisestä hyvinvoinnista yrittäjyyden eri vaiheissa tai rohkeudesta lähteä toteuttamaan omaa ääntään. Katso alapuolelta tarkemmin erilaiset palvelut jo toimiville yrittäjille tai vasta oman yritystoiminnan aloittamista suunnitteleville.

COACH GOES ONLINE – VALMENNUSOHJELMA ASIANTUNTIJA- JA VALMENNUSYRITTÄJÄLLE

Tuen muita valmentajia ja asiantuntijayrittäjiä sekä sellaisiksi aikovia selkeyttämään omaa osaamistaan ja palveluaan, brändäämään sen ja rakentamaan liiketoimintamallin, jolla toimintaa voi viedä vahvemmin verkkoon. Näin toiminta on mahdollista laajentaa myös kansainväliseksi ja paikkariippumattomaksi. Toimivan markkinointi- ja myyntikanavan rakentaminen on elinehto jokaiselle yrittäjälle ja valmennuskokonaisuuden aikana rakennetaankin online coaching -liiketoimintamalliin soveltuva myyntisuppilo eli sales funnel. Myyntisuppilon paras puoli on se, että se on täysin asiakaslähtöinen, vailla tuputtamista. Itse puhunkin uuden ajan myymisestä, jossa asiakkaan hyöty on keskiössä ja myyminen on miellyttävä kokemus molemmille osapuolille.  

Coach goes Online -valmennus toteutetaan verkkovalmennuksena. Lue lisää täältä.

Lue lisää >>
online coaching
minustako yrittaja

OMA TARKOITUS NÄKYVÄKSI – YRITTÄJÄKSI AIKOVAN VALMENNUS

Meillä kaikilla on oma erityisosaamisemme ja tehtävämme täällä. Jokainen tunnistaa yleensä sen asian, josta innostuu ja syttyy eniten. Omaa intuitiotaan on syytä kuunnella tarkasti, jotta pystyy elämään oman näköistä elämää ja toteuttamaan itseään.

Yleensä suurin este yrittäjäksi ryhtymiselle on oma mieli. Vaikka sisällä palaisi valtava halu päästä tekemään omaa juttua, löydämme kaikenlaisia esteitä sille, miksei yrittäjyyttä voi toteuttaa tai miksi sitä siirtää aina eteenpäin, odottamaan ”parempaa” hetkeä. Osa esteistä voi olla käytännön sanelemia, mutta hyvin usein suurimmat esteet ovat pään sisällä. Tuntematon pelottaa aina, ja siksi tarvitaan uskallusta ja luottamusta, eikä pelon pidä antaa pysäyttää. ”If there is a will, there is a way”.

Sparraan yrittäjyydestä haaveilevia selkeyttämään omia ajatuksiaan. Sparrauksessa käymme läpi seuraavia osa-alueita:

 • Oman osaamisen ja tarkoituksen kirkastaminen
 • Esteiden tunnistaminen ja raivaaminen
 • Uskalluksen löytäminen
 • Yrittäjyyden ominaispiirteiden ymmärtäminen

Sparraus toteutetaan neljänä 60 minuutin tapaamisena, joko Alberga Business Parkissa Espoossa tai videoneuvottelun välityksellä. Kokonaisuuden hinta on 390 euroa (sis. ALV 24 %).

Lisäksi saat bonuksena Yrittäjän Mindset e-kirjasen, johon olen koonnut kaikki tärkeimmät asiat perustuen omaan yrittäjyyteeni.

Voit varata kanssani 30 minuutin maksuttoman kartoituksen, niin katsotaan yhdessä onko tämä sinua varten. Voit myös ostaa valmennuksen suoraan, ota minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse!

Varaa maksuton kartoitus >>

TÄSMÄSPARRAUS YRITTÄJÄLLE JA YRITTÄJÄKSI AIKOVALLE

Aina ei tarvita pitkiä prosesseja tai valmennusohjelmia. Joskus riittää, että saa sparrata hetken ulkopuolisen ihmisen kanssa, jolloin syntyy tila oivallukselle ja ratkaisulle, jolla pääsee askeleen eteenpäin. Ihminen jää herkästi kiinni omaan ajatteluunsa, pyörittää samoja ajatuskuvioita eikä löydä ulospääsyä. Tämä voi käydä niin yrittäjyyden eri vaiheissa kuin yrittäjyyttä suunnitellessakin. Meissä kuitenkin on aina olemassa ratkaisu, myös niinä hetkinä kun ei näytä siltä. Tuon ratkaisun esillesaamiseksi tarvitaan usein vain peili eli toinen ihminen.

Hyviä täsmäsparrauksen aiheita voivat olla vaikkapa:

 • oman fokuksen löytäminen
 • bisnekseen liittyvä ongelma, esim. mihin suuntaan lähteä seuraavaksi
 • muuhun päätöksentekoon tai valintatilanteeseen liittyvä haaste
 • johtamiseen liittyvä haaste
 • oman bisnesidean ja tarkoituksen selkeyttäminen

Sparraukseen soveltuu oikeastaan lähes millainen tahansa “jumitilanne”, josta ei huomaa pääsevänsä mihinkään. Huomioithan kuitenkin, että sparraus eli ole konsultointia eli coachina en tuota ratkaisua puolestasi (vaikka saatan mielipiteeni tuodakin esille). Sparrauksen ideana on se, että ratkaisu löytyy sinusta. Riippuen haasteesta, aina ei välttämättä synny maailmaamullistavaa oivallusta, mutta yleensä vähintään jonkinlainen selkeytyminen ja seuraava askelmerkki jolla mennä eteenpäin.

Jos kyseessä on työhyvinvointiin/jaksamiseen liittyvä haaste, suosittelen mentaalivalmennusta. Lue lisää alempana kohdasta Yrittäjän työhyvinvointivalmennus.

Varaa täsmäsparraus tästä >>
sparraus
Yrittäjän työhyvinvointivalmennus

YRITTÄJÄN TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS

Yrittäjän menestymisen edellytys sekä myös suurin este on oma mieli. Yrittäjälle työ on enemmän kuin työtä, se seuraa helposti kaikkialle ja yrittäjä asettaa itselleen helposti paljon paineita. Sitkeys ja epäonnistumisista nouseminen ovat yrittäjälle tärkeitä taitoja.

Henkilökohtainen työhyvinvointivalmennus on yksilöllisyytensä vuoksi usein tehokkain tapa lisätä jaksamista ja henkistä hyvinvointia ja on suunnattu erityisesti jo yrittäjinä toimiville (kts. jäljempänä aloittavan yrittäjän valmennus). Oman mielen toiminnan ymmärtäminen edesauttaa ja ennaltaehkäisee uupumista, lisää palautumiskykyä ja antaa eväitä löytää uusia ratkaisuja tilanteisiin. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien näkeminen ja ideointi lisääntyy kun kuormittava ajattelu antaa sille tilaa. Vuoristorata kuuluu yrittäjän elämään, ratkaisevaa on se miten sen kanssa oppii toimimaan ja miten hyvin ymmärtää oman mielen olevan kaiken takana.

Yksilövalmennuksen sisältö ja kesto rakentuu aina yksilöllisesti, tarpeen mukaan. Tyypillisiä teemoja ovat mm. seuraavat:

 • Itsensä johtaminen yrittäjänä
 • Stressi, uupumus, oma jaksaminen
 • Parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä
 • Oman resilienssin ja tasapainon lisääminen, joustavuus ja nopeampi palautuminen vastoinkäymisistä
 • Aivojen hyvinvointi: millaisia fyysiä rajoitteita meillä on ja miten varmistamme jaksamisen
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen parantaminen
 • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko
 • Innovointi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen

Ennen valmennusprosessin aloittamista varmistan aina, että coaching on sopiva ratkaisu tilanteeseesi, ja että olen valmentajana sinulle sopiva.  Riippuen tilanteesta, valmennuksen kesto voi olla muutamasta tapaamiskerrasta muutamaan kuukauteen. Jotta saisit paremmin kuvaa siitä mistä on kyse, varaa 30 minuutin maksuton kartoitus niin jutellaan! Voit myös varata suoraan ajan yksittäiseen mentaalivalmennukseen. Sparraus on mahdollista tehdä myös videoneuvottelun avulla. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota yhteyttä sähköpostitse.

Varaa maksuton kartoitus >>Varaa suoraan valmennusaika >>

YRITTÄJÄN URALLE – HENKILÖKOHTAINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ VALMENNUS

Tarjoan myös yksilöllistä, työllistymistä tukevaa valmennusta niille henkilöille, jotka ovat joutuneet irtisanotuiksi ja harkitsevat asiantuntijayrittäjyyttä seuraavana uravaihtoehtona. Valmennuksen avulla pyritään selkeyttämään henkilön tilannetta, kartoittamaan omaa osaamista ja liikeideaa, sekä löytämään konkreettisia keinoja yrittäjyyden aloittamiseen. Valmennuksessa keskitytään sekä yrittäjyyden henkiseen puoleen että käytännön työkaluihin.

Katso tarkempi kuvaus tästä.

Pyydä tarjous tai kysy lisätietoja >>
career coaching